เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนบทเรียน

                                                ลงทะเบียนที่นี่
             


การลงทะเบียน

                   *   ผู้เรียนจะเรียน บทเรียนออนไลน์ นี้ได้ จะต้องทำการลงทะเบียนก่อน
                   *   กดปุ่ม "ลงทะเบียนที่นี่" เพื่อกรอกข้อมูลการลงทะเบียน
                   *   ผู้เรียนต้องกรอกข้อมูลให้ครบตามที่กำหนดไว้ทุกช่อง
                        เมื่อกรอกข้อมูลครบตามที่กำหนดแล้ว  ให้กดปุ่ม "ลงทะเบียน"
                   *   ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน หากการลงทะเบียนถูกต้อง
                        จะแสดงหน้าจอบอกให้ทราบว่า ได้ลงทะเบียนเป็นผู้เรียนเรียบร้อยแล้ว
                   *   ผู้เรียนสามารถใช้ข้อมูลชื่อผู้ใช้(Username) และรหัสผ่าน(Password)
                        ในการเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์
                   *   เมื่อกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านถูกต้อง
                        ท่านจะสามารถเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ได้

 

 


บทเรียนออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยี
จัดทำโดย ครูฉัตรชัย นาคทอง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
e-mail address: training47@hotmail.co.th